Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Jelenec, Prašnica, Valentová a Rybô

Prvá zmienka o osade Jelenec je z roku 1526, kedy sa v inventári Banskobystrického mediarskeho podniku je spomína huta - hutten HYRSCHENGRUND postavená koncom 15. stor. Michalom Konigsbergerom a zrušená niekedy pred rokom 1546. Pri hute neskôr vznikla osada ktorej obyvatelia sa živili drevorubačstvom a uhliarstvom ... V obci je pamätník J.D.Matejovie priekopníka obnovy lesov.

Prašnica a Chytrô stredoveká cesta cez Chytré a novšia cez Prašnicu

Valentová
 

Osada Rybô sa objavuje v súpise uhliarskych osád v Starohorskej oblasti prvý krát 14.augusta 1652. Niekoľko krát bola osada zasypaná lavínou, najstaršia správa je z roku 1751, potom v rokoch 1860, 1920, 1921 a najväčšia z roku 1924.

Na stránke sa pracuje...

 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"