Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Banský náučný chodník

V roku 2014 sme otvorili náučný chodník ktorý mal ôvodne 10. zastavení, v roku 2019 pribudlo zastavenie pri barytovej štôlni
aktuálne má 11 zastavení. Začína pri permoníkovy na parkovisku pri krčme Pod orechom (zastavenie č.1)  kde nám na
jeho otvorení zaspieval aj banícky spevokol Haliar.   Jedným zo zastavení (č.5) je aj opravený portál dedičnej štôlne ktorej
    aktuálna dĺžka od ústia po zával je 64 m. Takto vyzeral vchod dlhé roky,
    takto po vyčistení a oprave a nakoniec v auguste 2017 pribudlo aj
    vnútorné osvetlenie v dĺžke 10 m.            


Našli a vyčistili sme aj šachtu Haliar, najstaršiu v celom stahorsko - špaňodolinskom rudnom revíry. Zastavenie č.3


A takto vyzerajú naše informačné tabule umiestnené na každom zastavení chodníka. Zastavenie č.6


V roku 2019 sme osadili zatiaľ posledné 11. zastavenie náučného chodníka pri barytovej štôlni vo Veľkej zelenej doline.

 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"