Občianske združenie "HALIAR"
Zdar Boh!

Potkanová a Richtárová

( RATZERGRUND ) 

Potkanovej sa nachádza Ferdinand štôlňa dlhá 7 km, ktorá sa začala raziť pravdepodobne roku 1622 a odvodňovala celý starohorsko - špaňodolinský rudný revír. V neďalekej Malej Zelenej doline boli na ňu napojené štôlne Johann a Michaeli, nad dolinou sa nachádzala šachta Obernauer ( niekedy označená ako Ján ). Dodnes je možné vidieť vybetónovaný vstup do už zavalenej štôlne.
 

Ak budeme pokračovať hore po toku Starohorského potoka narazíme na Veľkú zelenú dolinu ktorou sa dostaneme k zasypanej šachte ....  a do už zaniknutej osady Piesky, cestou môžeme nazrieť do bezmennej štôlňe s nietopierom :-)
( RICHTERGRUND )

Dolina Richtárová ( Raychen Andreas grund ) dostala pomenovanie podľa prvého richtára Ondreja ktorému Belo IV daroval toto územie. Neskôr tu vznikla osada Altera Parsseu ( Druhá starna ) ktorá sa od r. 1833 nazýva Richtárová.
Keď pôjdeme po žltej turistickej značke zo Starých Hôr do Richtárovej uvidíme zvyšky muriva 83 m hlbokej šachty Terézia ( zastavenie náučného chodníka č.10 ) začiatok hĺbenia 1804 - 1883 (fotogaléria Terézia šachta). V horách sa ukrývajú staré štôlne z 15 a 16. storočia


Na stránke sa pracuje...

 
Copyright (c)2013 Občianske združenie "HALIAR"